Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.12.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie przygotowywania  i  dostarczania posiłków na bazie przyjętych w  dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia  kuchennego

Ogłoszenie 18.11.2020r.

Załącznik 18.11.2020r.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 26.11.2020r.

Wyjaśnienia, modyfikacja 01.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert 04.12.2020r.

Zawiadomienie 10.12.2020r.