Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.9.2021- Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę tomografu komputerowego.

Zaproszenie 27.04.2021r.

Załączniki 27.04.2021r.

Wyjaśnienie 29.04.2021r.

Wyjaśnienie 04.05.2021r.

Informacja z otwarcia oferty 06.05.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 07.05.2021r.