Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.9.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej.

Ogłoszenie 07.08.2019r

Załączniki

Wyjaśnienia 14.08.2019r

Wyjaśnienia 21.08.2019r

Wyjaśnienia 22.08.2019r

Wyjaśnienia 23.08.2019r

Wyjaśnienia II 23.08.2019r

Informacja z otwarcia ofert 28.08.2019r

Zawiadomienie o wyborze oferty 28.08.2019r