Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.6.2022 – Zaproszenie do złożenia oferty na środków do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni oraz sanitariatów.

Zaproszenie 09.03.2022 r.

Załączniki 09.03.2022 r.

Wyjaśnienia 11.03.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert 17.03.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 18.03.2022 r.