Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.6.2020 Zaproszenie do składania ofert – dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji .

Zaproszenie do składania oferty 24.02.2020r

Załączniki

Wyjaśnienia 27.02.2020r

Informacja z otwarcia ofert 3.03.2020r

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 4.03.2020r