Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.5.2021- Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji.

Zaproszenie 04.03.2021r.

Załączniki 04.03.2021r.

Wyjaśnienia 09.03.2021r.

Informacja z otwarcia ofert 12.03.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 19.03.2021r.