Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.4.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –dostawa worków foliowych w ilościach i asortymencie określonych w formularzu cenowym stanowiących załącznik nr 2

Ogłoszenie 13.03.2019r

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 21.03.2019r

Zawiadomienie o wyborze oferty 22.03.2019r