Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.3.2021- Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę aparatu ultrasonograficznego .

Zaproszenie 18.02.2021r.

Załącznik 18.02.2021r.

Wyjaśnienia 22.02.2021r.

Wyjaśnienia 23.02.2021r.

Informacja z otwarcia ofert 26.02.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 02.03.2021r.