Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.2.2023 – Dostawę żywienia dojelitowego, substancji do receptury, preparaty galenowe.

Zaproszenie 30.01.2023r.

Załączniki

Wyjaśnienia 01.02.2023r.

Wyjaśnienia 03.02.2023r.

Informacja z otwarcia ofert 07.02.2023r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 09.02.2023r.