Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.2.2020 Zaproszenie do składania ofert – dostawę środków do myjni Olympus, do endoskopów Olympus.

Zaproszenie do składania oferty 23.01.2020r

Załączniki

Wyjaśnienia 28.01.2020r

Informacja z otwarcia ofert 31.01.2020r

Zawiadomienie o wyborze oferty 03.02.2020r