Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.18.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie instalacji gazowej kuchni wraz z dostawą i montażem kotłów warzelnych- powtórzenie.

Zaproszenie 06.09.2021r.

Załączniki 06.09.2021r.

Informacja z otwarcia ofert 14.09.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 15.09.2021r.