Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.18.2020 Zaproszenie do składania ofert – na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Zaproszenie do składania oferty 20.07.2020 r.

Załączniki

Wyjaśnienia 22.07.2020 r.

Wyjaśnienia 24.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert 28.07.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 31.07.2020 r.