Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.17.2020 Zaproszenie do składania ofert – na dostawę kardiomonitorów.

Zaproszenie do składania oferty 20.07.2020 r.

Załączniki

Wyjaśnienia 23.07.2020 r.

Modyfikacja 24.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert 28.07.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 29.07.2020 r.