Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.16.2020 Zaproszenie do składania ofert – na dostawę wraz z montażem kurtyn przeciwpożarowych

Zaproszenie do składania oferty 15.07.2020 r.

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 22.07.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 28.07.2020 r.