Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.16.2022- Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę opraw do oświetlenia ewakuacyjnego

Zaproszenie 21.11.2022r.

Załączniki 21.11.2022r.

Wyjaśnienia 22.11.2022r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.11.2022r.