Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.16.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 10 zadań.

.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik nr 3

Wyjaśnienia 29.06.2018 r.

Wyjaśnienia 02.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 05.07.2018 r.