Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.14.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -malowanie pomieszczeń w pawilonie łóżkowym II- położnictwo i ginekologia, w pawilonie „H” noworodki i położnictwo, w pawilonie „J” blok porodowy zgodnie z zakresem rzeczowym wykonania robót stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia

.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik nr 3

Informacja z otwarcia 26.06.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 29.06.2018r