Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.12.2020 Zaproszenie do składania ofert – dostawa pasków do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów.

Zaproszenie do składania oferty 13.05.2020r

Załączniki

Wyjaśnienie 18.05.2020r

Wyjaśnienia, przedłużenie składania terminu ofert 19.05.2020r

Informacja z otwarcia ofert 22.05.2020r

Zawiadomienie o wyborze oferty 25.05.2020r