Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.10.2020 Zaproszenie do składania ofert – na dostawę środków do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni oraz sanitariatów.

Zaproszenie do składania oferty 13.03.2020r

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 23.03.2020r

Zawiadomienie o wyborze oferty 24.03.2020r