Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.1.2021 – Zaproszenie do złożenia oferty na usługę  konserwacji dźwigów zainstalowanych w obiektach zamawiającego.

Zaproszenie 09.02.2021r.

Załącznik 09.02.2021r.

Informacja z otwarcia ofert 17.02.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 19.02.2021r.