Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 22 czerwca 2022 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę o numerze  UmKszUstKFS/22/0032 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenia pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracowników personelu medycznego w zakresie:

  1. Kurs badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego – 1 osoba
  2. Kurs staw kolanowy – rehabilitacja i postępowanie kliniczne w dysfunkcjach, urazach i po zabiegach operacyjnych  – 4 osoby

Szkolenia zostały zrealizowane w okresie od 29.06 – 06.11.2022 roku.

Całkowita wartość szkoleń wyniosła 12 750,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS  10 200,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  2 550,00 zł