Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 30 marca 2016 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/16/0025 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracowników personelu medycznego w zakresie:
1.     Kurs z resuscytacji krążeniowo – oddechowej u noworodków – 4 osoby
2.     Kurs z terapii bólu ostrego u dorosłych – 16 osób
3.     Kurs z resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla dorosłych – 18 osób
4.     Kurs z żywienia do i pozajelitowego – 10 osób

Szkolenia zostały zrealizowane w okresie od 01.04-30.09.2016 roku.

Całkowita wartość szkoleń wyniosła 23 600,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS     18 880,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów     4 720,00 zł