Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 27 marca 2015 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/15/0006 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Umowa zakłada uczestnictwo 2 pracowników zatrudnionych w SP ZOZ w Lubaczowie w studiach podyplomowych o specjalności „Audyt wewnętrzny”

Studia podyplomowe odbywać się będą w okresie od 11.04.2015-31.03.2016 roku.

Całkowita wartość szkolenia 8 600,00 zł

Kwota dofinansowania     6 880,00 zł

Wkład własny SP ZOZ Lubaczów     1 720,00 zł