Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 27 marca 2015 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/15/0006 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Umowa zakłada przeszkolenie 43 pielęgniarek pracujących na Oddziałach medycznych szpitala w zakresie     „Przetaczania krwi i jej składników”

Szkolenie będzie zrealizowane w okresie od 01.04-31.12.2015 roku.

Całkowita wartość szkolenia 5 590,00 zł

Kwota dofinansowania     4 472,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów     1 118,00 zł