Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 6 marca 2015 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/15/0006 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Umowa zakładała przeszkolenie 10 pracowników personelu medycznego w zakresie „Profesjonalnej i empatycznej obsługi pacjenta”

Szkolenie zostało zrealizowane w okresie od 01.06-31.07.2015 roku.

Całkowita wartość szkolenia wyniosła 16 000,00 zł

Kwota dofinansowania 12 800,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów     3 200,00 zł