Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 26 czerwca 2014 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr 1/REF/PFRON/2014 o refundację Stanowiska Pracy Osoby Niepełnosprawnej poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Umowa zakłada stworzenie nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej która została zatrudniona jako rejestratorka medyczna w Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej. W ramach kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej SP ZOZ Lubaczów poniósł następujący koszty:
1.      Szafa kartotekowa 5-szuladowa 5 szt.,
2.      Szafa kartotekowa 6-szufladowa 12 szt.,
3.      Zestaw komputerowy,
4.      Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-skaner-kopiarka),
5.      Fotel obrotowy,
6.      Biurko komputerowe.

Całkowita wartość zakupów wyniosła 29 660,13 zł

Kwota refundacji 29 660,13 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów 0,00 zł

Stworzone nowe stanowisko pracy jak i powstała infrastruktura mają na celu usprawnienie procesu rejestracji do lekarzy specjalistów w poradniach, ustalanie terminów wizyt, informowanie o czasie oczekiwania na wizytę, sposobach leczenia, udzielanie rzetelnych informacji o lekarzu.