Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 5 lipca 2010r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr 1/REF/PFRON/2010 o refundację Stanowiska Pracy Osoby Niepełnosprawnej poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Umowa zakładała stworzenie nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej która została zatrudniona jako pracownik administracyjny. W ramach kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej SP ZOZ Lubaczów poniósł następujący koszty:
1.      Kserokopiarka.
2.      Zestaw komputerowy z drukarką i oprogramowaniem.
3.      Lada biurowa.
4.      Biurko komputerowe.
5.      Fotel obrotowy.
6.      Tablica informacyjna.

Całkowita wartość zakupów wyniosła 29 344,00 zł

Kwota refundacji 29 344,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów 0,00 zł

Mamy nadzieję że stworzone nowe stanowisko pracy jak i powstała infrastruktura usprawnią pracę między innymi przy wykonywaniu usług ksero dla pacjentów jak i pracowników szpitala a ponadto osoba ta będzie udzielać wszelkich informacji dla osób korzystających z usług naszej placówki.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych usług.