Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 22 kwietnia 2021 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę o numerze  UmKszUstKFS/21/0001 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenia pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracowników personelu medycznego w zakresie:

  1. Kurs badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy  – 3 osoby
  2. Kurs manipulacja powięzi w dysfunkcjach narządów wewnętrznych – Visceral Manipulation – 1 osoba
  3. Kurs podstawowy PNF – 2 osoby
  4. Kurs terapia wisceralna – 1 osoba
  5. Kurs masaż tkanek głębokich, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie –  6 osób

Szkolenia zostały zrealizowane w okresie od 26.04 – 26.08.2021 roku.

Całkowita wartość szkoleń wyniosła 34 390,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS  27 512,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  6 878,00 zł