Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 25 czerwca oraz 14 września 2020 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowy odpowiednio o numerach  UmKszUstKFS/20/0014 i UmKszUstKFS/20/0029 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowy zakładały przeszkolenie pracowników personelu medycznego w zakresie:

  1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej  – 14 osób
  2. Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek    część I – 36 osób
  3. Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept dla położnych       część I – 3 osoby
  4. Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek    część II – 3 osoby
  5. Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept dla położnych       część II – 1 osoba
  6. Kurs doszkalający techniki bezpiecznego przenoszenia pacjentów dla fizjoterapeutów – 6 osób
  7. Kurs doszkalający techniki bezpiecznego przenoszenia pacjentów dla pielęgniarek       – 18 osób
  8. Kurs doszkalający techniki bezpiecznego przenoszenia pacjentów dla położnych         –  4 osoby

Szkolenia zostały zrealizowane w okresie od 25.07 – 15.11.2020 roku.

Całkowita wartość szkoleń wyniosła 54 500,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS  43 600,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  10 900,00 zł