Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 26 marca 2019 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/19/0006 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracowników personelu medycznego oraz niemedycznego w zakresie:

  1. Kurs specjalistyczny edukator w cukrzycy dla pielęgniarek  – 25 osób
  2. Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki  – 25 osób
  3. Kurs doszkalający techniki bezpiecznego przenoszenia pacjentów  – 30 osób
  4. Kurs PNF podstawowy – 2 osoby
  5. Kurs Terapii Schematu – 1 osoba

Szkolenia zostały zrealizowane w okresie od 08.04 – 28.11.2019 roku.

Całkowita wartość szkoleń wyniosła 62 338,21 zł

Kwota dofinansowania z KFS  49 870,57 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  12 467,64 zł