Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dnia 20 kwietnia 2017 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/17/0006 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Umowa zakładała przeszkolenie pracowników personelu medycznego w zakresie:

  1. Kurs doskonalący dla ratowników medycznych – 11 osób
  2. Kurs PNF podstawowy dla fizjoterapeutów – 7 osób
  3. Kurs leczenie ran dla pielęgniarek –  28 osób
  4. Kurs pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie – 25 osób
  5. Kurs monitorowanie dobrostanu płodu KTG – 14 osób
  6. Kurs wykonywanie badań spirometrycznych – 20 osób

Szkolenia zostały zrealizowane w okresie od 24.04-27.10.2017 roku.

Całkowita wartość szkoleń wyniosła 73 520,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS  58 816,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  14 704,00 zł