Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:00
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
08:00
11:00
dr n. med. Bogusław Rydzak


Pracownia Tomografii Komputerowej
dr. Andrzej Bieniarz
08:00
15:00

Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
14:30
Paweł Gliniak

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Dariusz Oleszczuk

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
08:00
11:00
dr n. med. Ryszard Bielak


Pracownia Tomografii Komputerowej
dr. Łukasz Czech
08:00
15:00

Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
13:00
Stanisław Mroczka

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Małgorzata Dryblak

Poradnia Chirurgii Ogólnej
13:00
14:30
Piotr Szklanny

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
08:00
11:00
lek. Łukasz Świst


Pracownia Tomografii Komputerowej
dr. Konrad Misa
08:00
18:00

Poradnia Chirurgii Ogólnej
09:00
11:00
Janusz Bury

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Ryszard Kotliński

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
08:00
10:00
lek. Michał Gołąb

Pracownia Tomografii Komputerowej
dr. Julita Sarek-Czech
08:00
15:00


Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
14:30
Stanisław Wit

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Wojciech Mogilany

Poradnia Rehabilitacyjna
15:00
17:30
lek. Renata Lesiczka

Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:00
09:00
Janusz Bury


Pracownia Tomografii Komputerowej
dr. Łukasz Czech
08:00
15:00


Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Mariusz Lesiczka

Poradnia Rehabilitacyjna
13:00
18:00
lek. Renata Lesiczka
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Poradnia Rehabilitacyjna
15:00
17:00
lek. Renata Lesiczka
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
11:00
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Dariusz Oleszczuk
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Małgorzata Dryblak
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Ryszard Kotliński
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Wojciech Mogilany
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Mariusz Lesiczka
12:00
13:00
14:00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
08:00
11:00
dr n. med. Bogusław Rydzak
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
08:00
11:00
dr n. med. Ryszard Bielak
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
08:00
11:00
lek. Łukasz Świst
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
08:00
10:00
lek. Michał Gołąb
09:00
10:00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00
Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
14:30
Paweł Gliniak
Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
13:00
Stanisław Mroczka
Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
14:30
Stanisław Wit
Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:00
09:00
Janusz Bury
09:00
Poradnia Chirurgii Ogólnej
09:00
11:00
Janusz Bury
10:00
11:00
12:00
13:00
Poradnia Chirurgii Ogólnej
13:00
14:30
Piotr Szklanny
14:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
13:00
Poradnia Rehabilitacyjna
13:00
18:00
lek. Renata Lesiczka
14:00
15:00
Poradnia Rehabilitacyjna
15:00
17:00
lek. Renata Lesiczka
Poradnia Rehabilitacyjna
15:00
17:30
lek. Renata Lesiczka
16:00
17:00

Poniedziałek

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00
Pracownia Tomografii Komputerowej
dr. Andrzej Bieniarz
08:00
15:00
Pracownia Tomografii Komputerowej
dr. Łukasz Czech
08:00
15:00
Pracownia Tomografii Komputerowej
dr. Konrad Misa
08:00
18:00
Pracownia Tomografii Komputerowej
dr. Julita Sarek-Czech
08:00
15:00
Pracownia Tomografii Komputerowej
dr. Łukasz Czech
08:00
15:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

No events available!