Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniu 20.10.2014 r., podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” obszaru A „Zrób z nami pierwszy krok – doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.

 

Przedmiotem umowy był zakup najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:
1. Oddział Rehabilitacji,
2. Dział Fizjoterapii,
3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zakupiono następujący sprzęt:

 •  zestaw do ledoterapii szt. 1,
 • aparat do terapii radialną falą uderzeniową szt. 1,
 • aparat do elektroterapii szt. 1,
 • tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem szt.1, 
 • kształtki rehabilitacyjne szt. 6,
 • lustro korekcyjne pojedyncze szt. 1, 
 • stół rehabilitacyjny 2-częściowy szt. 1,
 • stół rehabilitacyjny 3-częściowy szt. 1,
 • szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego szt. 1,
 • urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z elastycznym oporem szt. 1,
 • aparat do ultradźwięków szt. 1,
 • dwukanałowy aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości szt. 1,
 • rotor elektryczny kończyn górnych i dolnych z biofeedbeckiem szt. 1,
 • maty gimnastyczne szt. 5,
 • drabinki gimnastyczne szt. 4,
 • podest równoważny szt. 1,
 • leżanki metalowe szt. 2,

Całkowita wartość projektu wyniosła:            136 035,65 zł
Otrzymane dofinansowanie z PFRON: 81 621,38 zł
Środki własne SP ZOZ Lubaczów:          54 414,27 zł

 

Projekt realizowany był w okresie od października 2014 do grudnia 2014 r.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych usług.