Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniu 18.01.2013r., podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” obszaru A „Podniesienie dostępności do rehabilitacji poprzez doposażenie SP ZOZ w Lubaczowie w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.

Przedmiotem umowy był zakup najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:

 1. Oddział Rehabilitacji,
 2. Dział Fizjoterapii,
 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 4. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zakupiono następujący sprzęt:

 • leżanka zabiegowa szt.2,
 • lampa Sollux szt.2,
 • rower treningowy szt.2,
 • pionizator szt.2,
 • podnośnik transportowy z siedziskiem szt.2,
 • siedmioczęściowy stół do masażu i terapii manualnej szt.1,
 • aparat do elektroterapii szt.1,
 • szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego szt.2,
 • aparat do krioterapii szt.2,
 • lampa Bioptron szt.1,
 • aparat do laseroterapii z aplikatorem skanującym szt.1,
 • ekopompa z aparatem do masażu leczniczego szt.2,
 • rotor rehabilitacyjny elektryczny szt.2,
 • wanna czterokomorowa szt.1,
 • wirówka do stóp i podudzi szt.1,
 • wirówka do stóp i podudzi szt.1,
 • wirówka do kończyn górnych szt.1,
 • stół do terapii ręki szt.1,
 • aparat do magnetoterapii mobilnej szt.1,
 • urządzenie do mechanoterapii szt.1,
 • stół rehabilitacyjny szt.1,
 • aparat do masażu uciskowego szt.1,
 • podgrzewacz okładów cieplnych szt.1,
 • stymulator chodu szt.1.

Całkowita wartość projektu wyniosła:     190 518,12 zł
Otrzymane dofinansowanie z PFRON:   114 310,87 zł
Środki własne SP ZOZ Lubaczów:           76 207,25 zł

Projekt realizowany był w okresie od stycznia 2013 do maja 2013r.

 

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych usług.