Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniu 11.01.2012r., podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” obszaru A „Likwidacja barier w dostępie do rehabilitacji dzięki zakupowi sprzętu rehabilitacyjnego z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji i Dział Fizjoterapii w SPZOZ w Lubaczowie”.

Przedmiotem umowy był zakup najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zakupiono następujący sprzęt:

 

  • zestaw do korekcji wad postawy szt. 1,
  • fotel do ćwiczeń oporowych szt. 1,
  • zestaw – aparat do elektroterapii z prądami interferencyjnymi wraz z aparatem do terapii podciśnieniowej szt. 1,
  • dwuczęściowy stół do masażu i terapii manualnej z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy, oraz regulacja zagłówka sprężyną gazową szt. 1,
  • leżanki zabiegowe metalowe szt. 3,
  • łóżko do suchych masaży wodnych szt. 1,
  • urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego szt. 1,
  • rotor barku z dawkowanym oporem szt. 1,
  • lampa Sollux szt. 2.

Całkowita wartość projektu wyniosła:  56 998,64 zł
Otrzymane dofinansowanie z PFRON:   28 499,32 zł
Środki własne SP ZOZ Lubaczów:             28 499,32 zł

 

Projekt realizowany był w okresie od stycznia 2012 do marca 2012r.

Wymiernym efektem otrzymanego dofinansowania stało się podniesienie jakości świadczonych usług, oraz wprowadzenie nowych zabiegów rehabilitacyjnych dotąd niedostępnych ze względu na brak odpowiedniego sprzętu.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych usług.