Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym oraz pełnienie funkcji Kierownika oddziału pediatrycznego w godzinach od 725 do 1500 (bez dyżurów lekarskich) w okresie od 01.12.2021r. do 30.11.2023r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym w godzinach od 725 do 1500 (bez dyżurów lekarskich) w okresie od 01.12.2021r. do 30.11.2023r.

Ogłoszenie o konkursie 02.11.2021 r.

Szczegółowe warunki konkursu na „Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym w dni robocze w godzinach od 725 do 1500 (bez dyżurów lekarskich) oraz pełnienie funkcji Kierownika oddziału pediatrycznego w okresie od 01.12.2021r. do 31.11.2023r”

Szczegółowe warunki konkursu na „Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym w dni robocze w godzinach od 725 do 1500 (bez dyżurów lekarskich) w okresie od 01.12.2021r. do 30.11.2023r”

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Pediatrycznego w godzinach od 725 do 1500 (bez dyżurów lekarskich) w okresie od 01.12.2021r.  do 30.11.2023r.

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym w godzinach od 725 do 1500 (bez dyżurów lekarskich) w okresie od 01.12.2021r.  do 30.11.2023r.”

Zawiadomienie o wyborze oferty – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym w godzinach od 725 do 1500 (bez dyżurów lekarskich) w okresie od 01.12.2021r.  do 30.11.2023r.”

Zawiadomienie o wyborze oferty – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Pediatrycznego w godzinach od 725 do 1500 (bez dyżurów lekarskich) w okresie od 01.12.2021r.  do 30.11.2023r.”