Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz kierowców w zespołach transportu medycznego międzyszpitalnego SP ZOZ w Lubaczowie stacjonujących w Lubaczowie i Jarosławiu w okresie od 01.04.2023r.  do 31.03.2024r.”

Ogłoszenie o konkursie 23.02.2023 r.

Szczegółowe warunki konkursu na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz kierowców w zespołach transportu medycznego międzyszpitalnego SP ZOZ w Lubaczowie stacjonujących w Lubaczowie i Jarosławiu w okresie od 01.04.2023r.  do 31.03.2024r.”

Formularz ofertowy

Klauzura dla oferentów

Zawiadomienie o wyborze oferty