Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w okresie od 01.02.2022r. do 31.05.2024r.

Ogłoszenie o konkursie 30.12.2021 r.

Szczegółowe warunki konkursu na:

  • Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w okresie od 01.02.2022r. do 31.05.2024r.

Klauzula informacyjna dla oferentów

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w okresie od 01.02.2022r. do 31.05.2024r.

Zawiadomienie o wyborze oferty