Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz badań kierowców i ratowników medycznych kierujących pojazdami uprzywilejowanymi zatrudnionych w SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.

Ogłoszenie o konkursie 25.11.2021 r.

Szczegółowe warunki konkursu na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz badań kierowców i ratowników medycznych kierujących pojazdami uprzywilejowanymi zatrudnionych w SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.

Formularz ofertowy – „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz badań kierowców i ratowników medycznych kierujących pojazdami uprzywilejowanymi zatrudnionych w SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja 15.12.2022 r.