Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań rentgenowskich (RTG) i tomografii komputerowej (TK) w oparciu o system teleradiologii, na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024r.

Ogłoszenie o konkursie 15.12.2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań rentgenowskich (RTG) i tomografii komputerowej (TK) w oparciu o system teleradiologii, na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024r.”

Formularz ofertowy

Klauzula dla oferentów

Informacja 30.12.2022r.