Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

Udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2025r.

Ogłoszenie o konkursie 13.12.2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu na: „Udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2025r.”

Formularz ofertowy

Klauzula dla oferentów

Zawiadomienie o wyborze oferty