Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym oraz pełnienie funkcji Kierownika oddziału pediatrycznego w godzinach od 725 do 1500, w dni powszednie,  w okresie od 01.01.2023r. do 31.10.2024r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym w godzinach od 725 do 1500, w dni powszednie w okresie od 01.01.2023r. do 31.10.2024r.
  3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale neonatologicznym oraz pełnienie funkcji Kierownika oddziału neonatologicznego w godzinach od 725 do 1500, w dni powszednie,  w okresie od 01.01.2023r. do 31.10.2024r.

Ogłoszenie o konkursie 28.11.2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu na: „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym oraz pełnienie funkcji Kierownika oddziału pediatrycznego w godzinach od 725 do 1500, w dni powszednie,  w okresie od 01.01.2023r. do 31.10.2024r.”

Formularz ofertowy

Informacja 20.12.2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu na: „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym w godzinach od 725 do 1500, w dni powszednie w okresie od 01.01.2023r. do 31.10.2024r.

Formularz ofertowy

Szczegółowe warunki konkursu na: „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale neonatologicznym oraz pełnienie funkcji Kierownika oddziału neonatologicznego w godzinach od 725 do 1500, w dni powszednie,  w okresie od 01.01.2023r. do 31.10.2024r.

Formularz ofertowy

Informacja 20.12.2022 r.

Klauzura dla oferentów