Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy neurochirurgów w rodzaju operacje kręgosłupa w ramach Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurochirurgicznej SP ZOZ w Lubaczowie, w okresie od 01.02.2023r. do 31.10.2025r.

Ogłoszenie o konkursie 13.01.2023 r.

Szczegółowe warunki konkursu na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy neurochirurgów w rodzaju operacje kręgosłupa w ramach Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurochirurgicznej SP ZOZ w Lubaczowie, w okresie od 01.02.2023r. do 31.10.2025r”

Formularz ofertowy

Klauzura dla oferentów

Zawiadomienie o wyborze oferty