Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Z-cy Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.
  3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.
  4. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Pion Internistyczny SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Ogłoszenie o konkursie 12.05.2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu

Klauzula informacyjna dla oferentów

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji  Z-cy Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych  w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.”

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 725 do 1500  w dni powszednie, w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.”

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chorób Wewnętrznych  oraz Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala SP ZOZ  w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.”

Formularz konkursowy  – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Lubaczowie (pion internistyczny) w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.”

Zawiadomienie o wyborze oferty – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji  Z-cy Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych  w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.”

Zawiadomienie o wyborze oferty – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chorób Wewnętrznych  oraz Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala SP ZOZ  w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.”

Zawiadomienie o wyborze oferty  – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Lubaczowie (pion internistyczny) w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.”

Zawiadomienie o wyborze oferty  – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 725 do 1500  w dni powszednie, w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.”