Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach od 725 do godz. 1500 w dni powszednie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r.
  2. Udzielanie lekarskich specjalistycznych konsultacji urologicznych pacjentom Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od  01.2023r. do 31.12.2024r.

Ogłoszenie o konkursie 23.11.2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu na: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach od 725 do godz. 1500 w dni powszednie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r.”

Formularz ofertowy

Informacja 19.12.2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu na: Udzielanie lekarskich specjalistycznych konsultacji urologicznych pacjentom Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od  01.2023r. do 31.12.2024r.”

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna dla oferentów