Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.
  2. Gotowość lekarzy anestezjologów do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich „pod telefonem”, a także udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w razie wezwania na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.
  3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach od 725 do godz. 1500 w dni powszednie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od  01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Ogłoszenie o konkursie 23.11.2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu na: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r.”

Formularz ofertowy

Szczegółowe warunki konkursu na: Gotowość lekarzy anestezjologów do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich „pod telefonem”, a także udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w razie wezwania na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r.”

Formularz ofertowy

Szczegółowe warunki konkursu na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach od 725 do godz. 1500 w dni powszednie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od  01.2023r. do 31.12.2024r.”

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna dla oferentów

Zawiadomienie o wyborze oferty