Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od  01.2022r. do 31.12.2023r.
  3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.
  4. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w formie dyżurów lekarskich w godzinach  od 1500 do 800 dnia następnego (17 godzin) w dni powszednie, oraz w godzinach od 800 do 800 dnia następnego (24 godziny) w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie od  01.2022r. do 31.12.2023r.
  5. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni „K” SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach jej otwarcia, w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.

Ogłoszenie o konkursie 15.11.2021 r.

Szczegółowe warunki konkursu na „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.

Szczegółowe warunki konkursu na „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od  01.2022r. do 31.12.2023r.”

Szczegółowe warunki konkursu na „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.

Szczegółowe warunki konkursu na „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w formie dyżurów lekarskich w godzinach  od 1500 do 800 dnia następnego (17 godzin) w dni powszednie, oraz w godzinach od 800 do 800 dnia następnego (24 godziny) w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie od  01.2022r. do 31.12.2023r.

Szczegółowe warunki konkursu na „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni „K” SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach jej otwarcia, w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.”

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od  01.2022r. do 31.12.2023r.”

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.”

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w formie dyżurów lekarskich w godzinach  od 1500 do 800 dnia następnego (17 godzin) w dni powszednie, oraz w godzinach od 800 do 800 dnia następnego (24 godziny) w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie od  01.2022r. do 31.12.2023r.

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni „K” SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach jej otwarcia, w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r”

Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego. 14.12.2021 r.