Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2024r.

Ogłoszenie o konkursie 17.11.2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy – pion chirurgiczny SOR

Formularz ofertowy – pion internistyczny SOR

Klauzula informacyjna dla oferentów

Zawiadomienie o wyborze oferty