Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie, w okresie od  01.08.2024r. do 30.11.2025r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Z-cy Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.08.2024r. do 30.11.2025r.
  3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.08.2024r. do 30.11.2025r.
  4. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.08.2024r. do 30.11.2025r.
  5. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Pion Internistyczny SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.08.2024r. do 30.11.2025r.

Ogłoszenie o konkursie 20.06.2024 r.

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy  „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych”

Formularz ofertowy  „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Z-cy Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych ”

Formularz ofertowy  „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie ”

Formularz ofertowy  „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej”

Formularz ofertowy  „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Pion Internistyczny ”

Klauzula dla oferentów