Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej i bloku operacyjnym w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na oddziale chirurgii ogólnej w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.
  3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.
  4. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji chirurgicznych z USG Doppler w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.

Ogłoszenie o konkursie 21.09.2021 r.

Szczegółowe warunki konkursu na  „Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji chirurgicznych z USG Doppler w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.”

Szczegółowe warunki konkursu na  „Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej i bloku operacyjnym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.”

Szczegółowe warunki konkursu na „Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.”

Formularz ofertowy – Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji chirurgicznych z USG Doppler w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.

Formularz ofertowy – Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej i bloku operacyjnym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.

Formularz ofertowy – Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

„Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.”

Informacja o unieważnieniu postępowania

„Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej i bloku operacyjnym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.”

Informacja o unieważnieniu postępowania

„Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji chirurgicznych z USG Doppler w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.”

Informacja o unieważnieniu postępowania

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na oddziale chirurgii ogólnej w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r.”